Veelgestelde vragen

Onze klanten bevinden zich binnen een straal van 30 km van de Stedendriehoek: Apeldoorn, Deventer, Zutphen. We houden onze klanten graag dicht in de buurt, zodat we persoonlijk contact kunnen onderhouden en snel en makkelijk kunnen schakelen. Heeft uw bedrijf een vestiging in de Stedendriehoek maar werkt het ook landelijk? Ook dan kunt u gebruikmaken van de diensten van Van der Woude Brandbeveiliging.

De wetgeving schrijft voor dat ten minste eenmaal per twee jaar onderhoud aan draagbare en verrijdbare blustoestellen moet worden uitgevoerd (artikel 6.31 lid 4 Bouwbesluit). Voor brandslanghaspels geldt minimaal eenmaal per jaar. In overleg met de verzekeraar zijn er bedrijven die de brandblussers eenmaal per twee jaar mogen later keuren – uitgezonderd het jaar dat de blusser opnieuw gevuld moet worden (eens per vijf jaar). In het tweede jaar ben u dan wel zelf verantwoordelijk voor een goede werking.

Wij raden echter aan om minstens eenmaal per jaar onderhoud aan al toestellen en producten te laten uitvoeren, zodat u niets aan het toeval overlaat. Bovendien komen we toch al jaarlijks langs voor de controle van de brandslanghaspel en/of het vullen van de brandblussers. En controle… is het halve werk.

Een goed werkend blussysteem is van levensbelang wanneer het erop aankomt. In geval van brand dienen uw brandblussers, brandslanghaspels en/of droge blusleidingen naar behoren te werken. Komt u er op dat moment pas achter dat een blusmiddel niet functioneert? Dan neemt de kans op een succesvolle bestrijding van de brand snel af. Een onwenselijke situatie. Preventief onderhoud aan uw blusmiddelen is dus van het grootste belang.

Kiwa NCP kan de certificering ‘erkend Onderhoudsbedrijf REOB’ afgeven aan bedrijven die aan kunnen tonen dat zij voldoen aan de eisen en normen zoals vastgesteld in de wetgeving. Het REOB stelt eisen aan het bedrijf zoals gediplomeerd personeel, het kwaliteitsbeleid, procedures, klachtenafhandeling, maar ook eisen aan het uitvoeren van het onderhoud aan een blustoestel. Erkende REOB bedrijven voeren het onderhoud aan blusmiddelen volgens de normen uit, gebruiken de originele onderdelen en blusstoffen bij onderhoud en stellen een onderhoudsrapport op waarin de vervangingsadviezen technisch worden onderbouwd. Met een REOB erkend bedrijf verzekert u uzelf van kwaliteit.

Het berekenen van het aantal benodigde brandblussers voor uw specifieke omstandigheden is maatwerk en bovendien afhankelijk van de brandrisico’s waaraan uw bedrijf is blootgesteld. Bij de berekening van het aantal brandblussers per m2 nemen wij een drietal aspecten mee in het advies: de wettelijke verplichtingen, de eisen van de verzekeraar én uw persoonlijke wensen m.b.t. brandpreventie en –beveiliging. Zo komen we tot een passend advies op maat.