Productoverzicht

‘Standaard’ bestaat in ons bedrijf niet. Het ene gebouw is immers het andere niet. Het adviestraject is daarom een maatpakket, waarin uw wensen plus wettelijk vastgestelde normen en eisen op elkaar moeten aansluiten. Korte lijnen in gesprek met de juiste personen willen we gauw handelend optreden. Bovendien zijn onze servicevoertuigen op ‘afspreken & uitvoeren’ ingericht.

Leveringsprogramma
Op deze pagina vindt u ons meest gangbare productaanbod. Voor een presentatie van ons volledige leveringsprogramma kunt u een afspraak maken.

Schuimblussers
Poederblussers
Koolzuursneeuw
Brandslanghaspels en kasten
Blusdekens
EHBO-trommels