Onderhoud, een veilig idee

Wettelijk
Uw brandbestrijding- en brandbeveiligingsmiddelen moeten hun taak onder alle omstandigheden en in elke situatie probleemloos kunnen uitvoeren.

Daarom bent u wettelijk verplicht uw brandblussers en brandslanghaspels jaarlijks te laten controleren. Wij regelen dit graag voor u en maken onderhoudsafspraken die voldoen aan de wettelijk vastgestelde normen en richtlijnen.


Veilig
We verzorgen jaarlijks onderhoud aan uw brandblussersblustoestellen, we checken uw markeringen en reviseren zo nodig uw blusapparatuur. Van iedere onderhoudsbeurt ontvangt u een heldere rapportage. Zo bent u tegen een aantrekkelijk, vast tarief per jaar, altijd verzekerd van optimaal werkend brandbeveiligingsmateriaal.